< ، سانگ یانگ ،کوراندو ،نیو کوراندو ،رامک خودرو>

< ، کوراندو ،نیو کوراندو ،رامک خودرو>

سانگ یانگ>

<رامک خودرو>

<رامک خودرو>
<رامک خودرو> <سانگ یانگ>

رامک خودرو نماینده انحصاری شرکت سانگ یانگ SSANGYONG

 

برای ارتباط با تیم فروش،درخواست خود را به میل

RAMAKKHODRO@YMAIL.COM

ارسال فرمایید.


موضوعات مرتبط: تبادل لینک
برچسب‌ها: رامک خودرو , سانگ یانگ , اکتیون , کایرون , چیرمن

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۱۶ | 11:26 | نویسنده : حامد مشایخ |

طرح های پیش فروش نیو کوراندو پرمیوم اقساطی

طرح های پیش فروش نیو کوراندو پرمیوم اقساطی

قیمت پایه::1.276.000.000 ریال

60 روز کاری

ودیعه اول        پرداخت دوم    ودیعه دوم        ودیعه سوم    تعداد اقساط       مبلغ اقساط

65.000.000        30 روز      15.000.000     10.000.000          12               3.420.000


65.000.000        30 روز      15.000.000     10.000.000          24               1.980.000 

50.000.000        30 روز      25.000.000     10.000.000          12               3.950.000

50.000.000        30 روز      25.000.000     10.000.000          24               2.290.000   

 

35.000.000        30 روز      35.000.000     10.000.000          24               2.600.000  

35.000.000        30 روز      35.000.000     10.000.000          36               1.900.000   

 

توضیحات::

مبالغ به تومان می باشد.

سود انصراف 18 % می باشد.

تمامی هزینه های شماره گذاری و بیمه شخص ثالث  )به استثناء هزینه ی فلز پلاک و عوارض شهرداری( برای کلیه خودروها به عهده شرکت میباشد و متقاضی خرید در تهران هیچگونه هزینه دیگری را جهت تحویل خودرو و شماره گذاری آن پرداخت نخواهد نمود و درشهرستانها مبالغ پیش پرداخت با کسر هزینه شماره گذاری اعلامی توسط شرکت رامک خودرو، صورت پذیرد.

چک های اقساط باید فقط در وجه شرکت رامک خودرو )بدون درج عبارات اضافی( صادر شده و فاقد خط خوردگی و پشت نویسی باشد.

مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ضوابط قانونی موجود بطور جداگانه محاسبه و از متقاضی خرید دریافت خواهد شد.

تخصیص خودرو به متقاضی خرید اعتباری )اقساطی( پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی خرید اقساطی وفق رویه های جاری شرکت رامک خودرو، ممکن خواهد بود )شرایط تمکن مالی( در طرح های اعتباری، خودرو تا زمان اتمام پرداخت اقساط در رهن شرکت رامک خودرو باقی می ماند و در طی مدت پرداخت اقساط خودرو با هزینه ی جداگانه که توسط متقاضی خرید پرداخت خواهد شد تحت بیمه ی بدنه قرار خواهد گرفت مگر آنکه در طرح فروش، خودرو با شرایط بیمه بدنه عرضه شده باشد.

شرکت رامک خودرو مجاز است به محض تکمیل ظرفیت بدون اطلاع قبلی نسبت به توقف طرح فروش اقدام نماید

 

 

 

 


برچسب‌ها: رامک خودرو , سانگ یانگ , نیو کوراندو , نیو اکتیون , ssmotor

تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | 19:9 | نویسنده : حامد مشایخ |

طرح های پیش فروش نیو کوراندو پرمیوم نقدی

آغاز طرح های پیش فروش نیو کوراندو پرمیوم نقدی

قیمت پایه::1.276.000.000 ریال

60 روز کاری

ودیعه اول       پرداخت دوم      ودیعه دوم        الباقی

100.000.000       ندارد                 ندارد             زمان دعوت نامه

80.000.000         ندارد                ندارد             زمان دعوت نامه

60.000.000       30 روز بعد       20.000.000       زمان دعوت نامه

40.000.000       30 روز بعد       40.000.000       زمان دعوت نامه

30.000.000       30 روز بعد       30.000.000       زمان دعوت نامه

توضیحات::

مبالغ به تومان می باشد.

نرخ سود انصراف 18 % می باشد.

نرخ سود مشارکت 24% می باشد.

نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر 25 درصد سالانه می باشد.

مالیات بر ارزش افزوده براساس ضوابط قانونی موجود بطور جداگانه محاسبه و از متقاضی خرید دریافت خواهد شد.

تحویل خودرو و شماره گذاری آن پرداخت نخواهد نمود و درشهرستانها مبالغ پیش پرداخت با کسر هزینه شماره گذاری اعلامی توسط شرکت رامک خودرو، صورت پذیرد.

شرکت رامک خودرو مجاز است به محض تکمیل ظرفیت بدون اطلاع قبلی نسبت به توقف طرح فروش اقدام نماید.

 

 


برچسب‌ها: رامک خودرو , سانگ یانگ , نیو کوراندو , نیو اکتیون

تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | 18:58 | نویسنده : حامد مشایخ |

طرح پیش فروش نیو کوراندو پرمیوم (اقساطی)

 

طرح پیش فروش نیو کوراندو پرمیوم (اقساطی) 

 120 روز کاری  

قیمت پایه              ودیعه اول     پرداخت بعد       ودیعه دوم       ودیعه سوم      تعداد اقساط     مبلغ اقساط (ریال)

124.000.000    65.000.000    60 روز      20.000.000         ----                 12         34.370.000     

124.000.000    65.000.000    60 روز      20.000.000         ----                 24         18.800.000  

124.000.000    45.000.000    60 روز     25.000.000      10.000.000       12         38.900.000     

124.000.000    45.000.000    60 روز     25.000.000      10.000.000       24         22.500.000      

124.000.000    30.000.000    60 روز     30.000.000      15.000.000       24         25.900.000 

124.000.000   30.000.000    60 روز      30.000.000      15.000.000       36         19.800.000

 

توضیحات: 

ü تمامی هزینه های شماره گذاری و بیمه شخص ثالث )به استثناء هزینه ی فلز پلاک و عوارض شهرداری( برای کلیه خودروها به عهده شرکت میباشد و متقاضی خرید در تهران هیچگونه هزینه دیگری را جهت تحویل خودرو و شماره گذاری آن پرداخت نخواهد نمود و درشهرستانها مبالغ پیش پرداخت با کسر هزینه شماره گذاری اعلامی توسط شرکت رامک خودرو، صورت پذیرد.

ü چک های اقساط باید فقط در وجه شرکت رامک خودرو )بدون درج عبارات اضافی( صادر شده و فاقد خط خوردگی و پشت نویسی باشد.

ü مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ضوابط قانونی موجود بطور جداگانه محاسبه و از متقاضی خرید دریافت خواهد شد.

ü تخصیص خودرو به متقاضی خرید اعتباری )اقساطی( پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی خرید اقساطی وفق رویه های جاری شرکت رامک خودرو، ممکن خواهد بود )شرایط تمکن مالی( در طرح های اعتباری، خودرو تا زمان اتمام پرداخت اقساط در رهن شرکت رامک خودرو باقی می ماند و در طی مدت پرداخت اقساط خودرو با هزینه ی جداگانه که توسط متقاضی خرید پرداخت خواهد شد تحت بیمه ی بدنه قرار خواهد گرفت مگر آنکه در طرح فروش، خودرو با شرایط بیمه بدنه عرضه شده باشد.

ü شرکت رامک خودرو مجاز است به محض تکمیل ظرفیت بدون اطلاع قبلی نسبت به توقف طرح فروش اقدام نماید


برچسب‌ها: رامک خودرو , سانگ یانگ , نیو کوراندو , نیو اکتیون

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ | 9:33 | نویسنده : حامد مشایخ |

طرح پیش فروش نیو کوراندو پرمیوم

 

طرح پیش فروش نیو کوراندو پرمیوم  

90 روز کاری 

  

قیمت پایه           ودیعه اول       پرداخت دوم     ودیعه دوم     پرداخت سوم      هدیه طرح 

124.000.000     80.000.000           ------                 -----               ------       دی وی دی+رکاب+بیمه بدنه 

124.000.000     60.000.000           ------                ------               ------      دی وی دی+رکاب+بیمه بدنه    

124.000.000     30.000.000          45 روز بعد        30.000.000      -------       بیمه بدنه رایگان 

124.000.000     20.000.000         30 روز بعد         20.000.000     20.000.000      رکاب خودرو 

 

 توضیحات: 

نرخ سود مشارکت 24% می باشد .

نرخ سود انصراف 18% می باشد. 

مالیات بر ارزش افزوده جداگانه از متقاضی خرید دریافت می شود.

تمامی هزینه های شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (به استثناء هزینه فلز پلاک و عوارض شهرداری) برای کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد و متقاضی خرید در تهران هیچگونه هزینه دیگری را جهت تحویل خودرو و شماره گذاری آن پرداخت با کسر هزینه شماره گذاری اعلامی توسط شرکت رامک خودرو صورت پذیرد.

 

 

       


برچسب‌ها: رامک خودرو , سانگ یانگ , نیو کوراندو , نیو اکتیون

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ | 9:6 | نویسنده : حامد مشایخ |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.